Designstudio och frilans

Textil-, koncept- och produktdesigner med fokus på ytor, och specialicering på mönster.

Textilatekniker
Sömnadsteknik
Materialkunskap
Rumslighet
Produktdesign
Konceptdesign
Färgsättning
Mönsterformgivning
Mönsteragentur